Qədim türk eli / Saqa-qamər boyları

1.00 AZN

“Altay” nəzəriyyəsinin əksinə olaraq, türk etnosunun mənşəyini Ön Asiyada müəyyənləşdirən tanınmışdilçi-türkoloq professor Firudin Ağasioğlu türk xalqlarının, o cümlədən azər xalqının tarixinə aid bir sıra əsərləri ilə oxuculara yaxşı tanışdır. Onun qısa müddətdə bir neçə dəfə təkrar nəşr olunmuyş “Azər xalqı” kitabı dərin maraq və rəğbətlə qarşılanmışdır. Alimin azər türklərinin İslamaqədərki tarixini əhatə edən, “Doqquz bitik” adlanan 9 cildlik kitabının artıq 3 kitabı işıq üzü görüb. “Saqa-qamər boyları” adlı bu kitabça isə Azər xalqının soykökündə mühüm yer tutan saqa (skit) və qamər (kimmer) boylarının m.ö. VIII-VII əsrlərdə Güney Qafqaza qayıdışı, onların Doğu Anadolu və qədim Azərbaycanda qurduqları Qamər bəyliyi ilə Saqa eli (dövləti) haqqında tarixi qaynaqlar üzrə yazılmışdır.

Kategoriler: Etiketler: