III Bitik

1.00 AZN

“Altay” nəzəriyəsinin əksinə olaraq, “Urmu teoriyası” baxışı ilə türk etnosunun mənşəyini Ön Asiyada müəyyənləşdirən 9 cildlik “Azərbaycan türklərinin İslamaqədərki tarixi” (“9 Bitik”) adlı əsər müəllifin bu sahədə apardığı 30 illik tədqiqatın nətcəsi kimi ortaya çıxmışdır. Bütovlükdə türk xalqlarının tarixini yeni konsepsiya ilə ortaya qoyan bu əsər tarixi qaynaqlar, tarixi coğrafiya, Azərbaycanda qurulan qədim dövlətlər, tarixi onomastika, tarixi etnoqrafiya, həmçinin folklor və mifologiyada tarix, azər türkcəsinin tarixi və azər türklərinin soykökü kimi ayrı-ayrı cildlərdə verilən mövzuları əhatə edir. Azərbaycanın ən qədim dövlətlərindən bəhs olunan III cilddə İslamaqədər Ön Asiyada, o cümlədən Azərbaycanda quralan türk dövlətləri, türk dövlətçilik gələnəyi, ordu və dövlət məsələləri yer almışdır. Bu cilddə türkologiyada ilk dəfə olaraq, bir neçə türk dövlətinin varlığı ortaya çıxarılmışdır.

Kategoriler: Etiketler: