Daş Baba

1.00 AZN

Qədim türk tarixinin izləri bəngüdaş üzərindəki yazılarda, qayaüstü rəsmlərdə göründüyü kimi, türkün daş yaddaşı da minillər boyu ayrı-ayrı bölgələrdə daşdan yapdığı daşbaba, daşnənə, daşat, daşqoç, daşmaral, daşbalıq, daşbağa kimi plastik daş bədizlərdə (heykəllərdə), fiqurlarda yaşamaqdadır və həmin yaşantını əks etdirən bəlgələrin yorumu bu bitikdə verilmişdir. Ön Asiyada 5-6 minil öncə prototürk boylarının etnoqrafiyasında yaranan daşbaba gələnəyi, buradan türk boylarının köçü ilə Qıpçaq çölü boyunca Avropaya və Altaya yayılmışdır. Ən qədim örnəkləri Azərbaycan və Türkiyədə bulunan daşbabalar qədim türk tarixi, etnoqrafiyası, mifologiyası baxımından önəmli bəlgələr kimi sistemli şəkildə yeni türkoloji Urmu teoriyası işığında araşdırılmış, sonuclar elmi-populyar üslubda verilmişdir.

Kategoriler: Etiketler: