“Azerbaycan Dilinin Morfonologiyası” Adlı Eserinin Türkiye Türkçesine Aktarımı ve Azerbaycan Türkçesi ile Türkiye Türkçesinin Biçim Bilimsel Ses Bilim (Morfonologiya) Açısından Karşılaştırılması

1.00 AZN

Biçimsel ses bilgisi dil bilgisinin dilin ses sistemi ile sözcük yapısı arasındaki etkileşimini konu alan dalıdır. Türkiye’de doğrudan biçimsel ses bilgisi başlıgı ile yapılmış bir çalışma bulunmamaktadır. Çalışmamızda bu alanda yapılacak incelemelere kaynak olması amacıyla Feridun Agasıoglu Celilov’un “Azerbaycan Dilinin Morfonologiyası” adlı eseri Türkiye Türkçesine aktarılmıştır. Celilov’un bu çalışmasında biçimsel ses bilgisinin temel bilgileri verilmektedir. Eser, Azerbaycan Türkçesi temel alınarak Türkçenin biçimsel ses bilgisi üzerine yapılmış ilk çalışma olması nedeniyle oldukça önemlidir. Çalışmada ayrıca Azerbaycan Türkçesi ve Türkiye Türkçesi genel olarak biçimsel ses bilgisi özellikleri açısından karşılaştırılmıştır.

Kategoriler: Etiketler: