tarihinde yayınlandı Yorum yapın

Haylar necə erməni oldu?

“ERMƏNİ” ADININ MƏNŞƏYİ Hər bir xalqın öz soyadı olur və öz toplumu içində bu adla tanınır, bu cür özünü adlandırmaya endoetnonim deyilir. Bəzən bu və ya digər xalqa qonşuları da ad qoyur və bu cür kənardan adlandırma ekoetnonim adlanır. Adətən, kənar ad xalqın xasiyətinə, həyat tərzinə, yaşadığı əra­zinin adına və hətta geyiminə görə verilir ki, bu da müəyyən tarixi-siyasi …

Ətraflı

tarihinde yayınlandı Yorum yapın

“Altay” teorisindən əl çəkməyin vaxtı çatmışdır

“Bizim hər şeyimizi əlimizdən alsalar da, çörəklə imtahana çəksələr də, qələmimizi ala bilməzlər” 70-ci illərin sonunda bir qrup rus alimi Bakıya gəlib elmi disputda iştirak etdilər. Elmi mübahisənin əsas mövzusu qədim midiyalıların farsköklü olmasını gənc azərbaycanlı alimlərə sübut etmək idi. Rus alimlərindən professor Lifşits bildirdi ki, midiyalıların indiyədək gəlib çatmış iki sözü (“spaka” – köpək …

Ətraflı