tarihinde yayınlandı

“Məmur deyiləm, Aliməm”

O, istiqlalçı ruhunu duyduğumuz az ziyalıdan biridir. Vətinin, xalqın müstəqilliyindən elə ürəklə danışır ki, o dövrləri göz önündə canlandırmamaq mümkün deyil…  Azərbaycanın SSRİ tərkibindən çıxmasına səs verən deputatlar sırasında olub Firudin Cəlilov. Təhsil naziri işlədiyi dövrdə bir sıra islahatlar aparıb. Onun rəhbərliyi ilə dövlət himni və latın qrafikalı Azərbaycan əlifbası bərpa edilib. Ölkədə test imtahanları …

Ətraflı

tarihinde yayınlandı

“Bunların nadanlığı ondadır ki…”

Firudin Cəlilov:  “Ölkədə regional qarşıdurmaları gündəmə daşımaqda maraqlı qüvvələr var” “Şərait tələb etsə, namizədliyimi irəli sürərəm” İstiqlalçı deputat, Azərbaycanın dəyərli ziyalılarından biri Firudin Cəlilovdur budəfəki müsahibimiz. Hələ söhbətə başlamadığımız halda bayaqdan bir-birinə caladığı siqareti əlindən kənara qoymamasına daha dözə bilmədim. “Deyəsən siqaretlə möhkəm haqq-salamınız var, Firudin bəy” deyəndə gülərək replikamı səmimiyyətlə cavablandırdı. Dediyinə görə, 17-18 …

Ətraflı

tarihinde yayınlandı

Pazırık Xalısı

Keçən əsrin ortalarında Altayda yerli türklərin Pazırıq (Basırıq) dediyi yerdə qazıntı aparan rus arxeoloqları qədim kurqandan hamını heyrətə salan əşyalar aşkar etdilər. Saqa (skit) boylarına məxsus bu sənət əsərləri içərisində salamat qalmış və rəngini itirməmiş bir xalı da vardı. «Pazırıq xalısı» adı ilə bugün Ermitajda saxlanan bu xalının yaşı m.ö. V əsrə aid edilir, çünki …

Ətraflı

tarihinde yayınlandı

Firudin Ağasıoğlu örnəyi

Azərbaycan tarixşünaslığının və türkologiyanın mühüm simalarından olan Firudin Ağasıoğlu uzun illər boyu apardığı tədqiqatlar, gəldiyi elmi nəticələr, yeni tarix konsepsiyası irəli sürməsi baxımından örnək təşkil edən aydınlarımızdandır. İslamaqədərki Azərbaycan tarixinin mütəxəssisi olan dəyərli aydınımızın həm filoloji araşdırmaları, həmçinin tarix elmində müxtəlif yanaşmalardan istifadə edərək tarixşünaslığımıza verdiyi töhfələr bu gün ölçüyəgəlməz dərəcədə qiymətlidir. Dəyərli alimimizlə ilk …

Ətraflı

tarihinde yayınlandı

QƏDİM AZƏRBAYCANDA DEMOKRATİYA

Demokratiya termini “xalq hakimiyyəti” anlamında olub, yunanca demos – “xalq” və kratos – “hakimiyyət” sözlərindən yaranmışdır. Demokratik quruluşlu dövlətdə hakimiyyət qurumu geniş xalq kütləsinin iradəsini təmsil edən azad seçki ilə formalaşır və vətəndaşların insan haqlarını, hüquq bərabərliyini təmin edir. Azərbaycanda və ümumiyyətlə Şərqdə ilk demokratik dövlət 1918-1920 arasıvda mövcud olan Azərbaycan Cümhuriyyəti hesab olunur, lakin …

Ətraflı

tarihinde yayınlandı

AZƏR BOYU

“Qədim azər boyundan ayrılıb Norveçə gələnlərdən məşhur konunq soyu yarandı” (Thur Heyerdal) Güney və Quzey Azərbaycan türklərini Orta Asiya və Anadolu türklərindən fərqləndirmək üçün işlənən Azər adı barədə xeyli yazılmasına baxmayaraq, hələ də bu sözün tarixi, müxtəlif zamanlarda bildirdiyi mənalar sistem şəklində öyrənilməmişdir. Vaxtilə, azər sözü ilə bağlı müşahidələrimi bir-iki yazımda vermişdim və bu adın …

Ətraflı

tarihinde yayınlandı

AZ BOYU

«Azərbaycan qədimdən türklərin ölkəsidir» (İbn Hişam) Azərbaycan ölkə adının kökündəki azər boyadının yaranmasında əsas özək olan az boyu türk etnosu içində çoxsaylı soylardan biri idi. Aziya//Asiya adındakı paralellik kimi, az etnoniminin də as variantı geniş yayılmışdır. Belə yayılmanın səbəbi az//as boylarının vaxtilə qədim Azərbaycandan batı, quzey və doğu ölkələrə olan köçü ilə bağlıdır. Üç-dörd min …

Ətraflı

tarihinde yayınlandı

“Etrusk əlifbası ilə qədim türk əlifbası eynidir”

Elə xalqlar, elə dillər, elə mədəniyyətlər var ki, tarix səhnəsində öz rolunu oynadıqdan sonra yoxa çıxır. Tarixdə onlar haqda yalnız quruca xatirə qalır. “Ölü xalqlar”, “ölü dillər”, “ölü mədəniyyətlər” barəsində elmdə çoxlu faktlar, məlumatlar var. Biz eramızdan əvvəl bu dünyada mövcud olan bir çox xalqların tarixilə tanışıq. Onların möhtəşəm mədəniyyəti, dili, həyat tərzi nəinki tədqiqatçıların, …

Ətraflı

tarihinde yayınlandı

“Bütün SSRİ dəhşətə gəlmişdi, bizə deyirdilər ki, siz neynəmisiniz…”

Modern.az saytı Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin 20 illik yubleyi ilə bağlı “Müstəqilliyimizin şərəfli tarixi” adlı layihəsini davam etdirir. Layihə çərçivəsində müstəqillik Aktının qəbulunda iştirak edən, həmçinin, tarixə “istiqlalçı deputatlar” kimi düşən sabiq millət vəkilləri ilə müsahibələr təqdim olunur. Bu dəfə “istiqlalçı deputatlardan” olan Firudin Cəlilovla müsahibəni təqdim edirik. – Firudin bəy, Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpasına aparan yolla bağlı …

Ətraflı